Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu.

Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången du ansöker? Registrera dig här.

Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Specialvistelse i Stockholm för svensklärare 2024
Ansökan om att delta i specialvistelse för svenskalärare som arrangeras i Stockholm i juni. Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar årligen en specialvistelse i Stockholm för svensklärare. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.
15.02 - 14.03.2024

Löpande ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Aktivitetsbidrag 2024 (löpande ansökningstid)
Fondens syfte är att öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna genom att stödja olika aktiviteter. Syftet med fondens bidrag är att det skall främja ett bilateralt mervärde, det vill säga det mervärde som en aktivitet får genom en svensk-finländsk dimension.
Vistelsestipendium/Stockholm 2024 (löpande ansökningstid)
Fondens vistelsestipendier gäller för en högst två veckors vistelse i Stockholm. Vistelsen skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Den skall användas till att knyta kontakter eller till att få ökad kunskap om det andra landet. Vistelsen skall primärt vara en del av en större aktivitet, det vill säga att de kontakter/den kunskap som besöket medför skall användas för ett särskilt ändamål som ligger i fondens intresse.