Svenska Finska

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu.

Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången du ansöker? Registrera dig här.


Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1908 Vistelsestipendium/Stockholm 3/2019
Fondens vistelsestipendier gäller för en högst två veckors vistelse i Stockholm. Vistelsen skall ha ett tydligt bilateralt syfte. Den skall användas till att knyta kontakter eller till att få ökad kunskap om det andra landet. Vistelsen skall primärt vara en del av en större aktivitet, det vill säga att de kontakter/den kunskap som besöket medför skall användas för ett särskilt ändamål som ligger i fondens intresse.
09.05 - 01.06.2019